EU: Fler vägledningar från Artikel 29-gruppen

I ett pressmeddelande från 16 januari 2017 meddelade Artikel 29-gruppen ytterligare information om gruppens handlingsplan för 2017. Planen anger arbetsgruppens prioriteringar och mål i samband med genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Handlingsplanen omfattar följande huvudpunkter:

Slutförande av 2016 års arbete: Arbetsgruppen ska slutföra sådant som de tidigare planerat att göra, bl.a. publicera vägledningar om certifieringsmekanismer, behandling som sannolikt leder till en hög risk, konsekvensbedömningar, samt administrativa sanktionsavgifter.

Nya prioriteringar för 2017: Artikel 29-gruppen planerar att påbörja arbetet med vägledningar om samtycke, profilering och transparens. Arbetsgruppen kommer även att uppdatera tidigare vägledningar och dokument rörande tredjelandsöverföringar och anmälan av personuppgiftsincidenter.

Läs pressmeddelandet här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.