EU: Fler vägledningar från Artikel 29-gruppen

I ett pressmeddelande från 16 januari 2017 meddelade Artikel 29-gruppen ytterligare information om gruppens handlingsplan för 2017. Planen anger arbetsgruppens prioriteringar och mål i samband med genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Handlingsplanen omfattar följande huvudpunkter:

Slutförande av 2016 års arbete: Arbetsgruppen ska slutföra sådant som de tidigare planerat att göra, bl.a. publicera vägledningar om certifieringsmekanismer, behandling som sannolikt leder till en hög risk, konsekvensbedömningar, samt administrativa sanktionsavgifter.

Nya prioriteringar för 2017: Artikel 29-gruppen planerar att påbörja arbetet med vägledningar om samtycke, profilering och transparens. Arbetsgruppen kommer även att uppdatera tidigare vägledningar och dokument rörande tredjelandsöverföringar och anmälan av personuppgiftsincidenter.

Läs pressmeddelandet här.

Mer information

Källa: Artikel 29-gruppens pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.