Finland: Telemarknadsföringsföretag bötfälls med 8 300 euro för underlåtenhet att följa dataombudsmannens åläggande

Dataombudsmannen vid Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) har bötfällt ett telemarknadsföringsföretag som sålt hälsokostpreparat med 8 300 euro för överträdelse av artikel 58.2 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att telemarknadsföringsföretaget inte uppfyllt en kunds begäran att få åtkomst till inspelningen av ett försäljningssamtal som hen tagit emot. I juli 2021 ålade dataombudsmannen företaget att ge kunden åtkomst till inspelningen. Enligt kunden hade hen fortfarande inte fått samtalsinspelningen av telemarknadsföringsföretaget några månader senare.

Dataombudsmannens byrå inledde en utredning av ärendet. Trots utredningen gav företaget inte kunden åtkomst till samtalsinspelningen. Inspelningen skickades till kunden först efter det att dataombudsmannens byrå inlett åtgärder på grund av företagets underlåtenhet att följa dataombudsmannens åläggande. Dataombudsmannens byrå konstaterade därför att företaget inte följt dataombudsmannens åläggande om att tillgodose kundens begäran adekvat eller inom en rimlig tid, vilket utgör en överträdelse av artikel 58.2 GPDR.

Mer information

Myndighet: Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå)

Land: Finland

Lagrum: Art. 15 GDPR, art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 8 300 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 10587/161/21

Beslutsdatum: 2022-04-29

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.