Finland: Telemarknadsföringsföretag bötfälls med 8 300 euro för underlåtenhet att följa dataombudsmannens åläggande

Dataombudsmannen vid Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) har bötfällt ett telemarknadsföringsföretag som sålt hälsokostpreparat med 8 300 euro för överträdelse av artikel 58.2 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att telemarknadsföringsföretaget inte uppfyllt en kunds begäran att få åtkomst till inspelningen av ett försäljningssamtal som hen tagit emot. I juli 2021 ålade dataombudsmannen företaget att ge kunden åtkomst till inspelningen. Enligt kunden hade hen fortfarande inte fått samtalsinspelningen av telemarknadsföringsföretaget några månader senare.

Dataombudsmannens byrå inledde en utredning av ärendet. Trots utredningen gav företaget inte kunden åtkomst till samtalsinspelningen. Inspelningen skickades till kunden först efter det att dataombudsmannens byrå inlett åtgärder på grund av företagets underlåtenhet att följa dataombudsmannens åläggande. Dataombudsmannens byrå konstaterade därför att företaget inte följt dataombudsmannens åläggande om att tillgodose kundens begäran adekvat eller inom en rimlig tid, vilket utgör en överträdelse av artikel 58.2 GPDR.

Mer information

Myndighet: Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå)

Land: Finland

Lagrum: Art. 15 GDPR, art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 8 300 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 10587/161/21

Beslutsdatum: 2022-04-29

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.