Finland: Telemarknadsföringsföretag bötfälls med 8 300 euro för underlåtenhet att följa dataombudsmannens åläggande

Dataombudsmannen vid den finska dataskyddsmyndigheten Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) har bötfällt ett telemarknadsföringsföretag som sålt hälsokostpreparat med 8 300 euro för överträdelse av artikel 58.2 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att telemarknadsföringsföretaget inte uppfyllt en kunds begäran att få åtkomst till inspelningen av ett försäljningssamtal som hen tagit emot. I juli 2021 ålade dataombudsmannen företaget att ge kunden åtkomst till inspelningen. Enligt kunden hade hen fortfarande inte fått samtalsinspelningen av telemarknadsföringsföretaget några månader senare.

Dataombudsmannens byrå inledde en utredning av ärendet. Trots utredningen gav företaget inte kunden åtkomst till samtalsinspelningen. Inspelningen skickades till kunden först efter det att dataombudsmannens byrå inlett åtgärder på grund av företagets underlåtenhet att följa dataombudsmannens åläggande. Dataombudsmannens byrå konstaterade därför att företaget inte följt dataombudsmannens åläggande om att tillgodose kundens begäran adekvat eller inom en rimlig tid, vilket utgör en överträdelse av artikel 58.2 GPDR.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet (10587/161/21), endast tillgänglig på finska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.