Finland: Resebyrå bötfälls med 6 500 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den finska dataskyddsmyndigheten Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) har bötfällt en resebyrå med 6 500 euro för brott mot artiklarna 5.1 (f), 17, 25 och 32 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en kund till resebyrån informerat Dataombudsmannens byrå om att företaget kanske inte behandlade sina kunders uppgifter på ett sätt som är förenligt med gällande dataskyddsregler. Under sin utredning konstaterade Dataombudsmannens byrå att resebyrån inte hade säkerställt en säker behandling av personuppgifter. Till exempel var de visumansökningsformulär som kunderna fyllde i offentligt tillgängliga på resebyråns webbserver. Formuläret innehöll bland annat namn, kontaktuppgifter och passnummer. Därutöver hade resebyrån inte följt en kunds begäran om att radera dennes uppgifter från systemen.

Mot bakgrund av ovanstående ansåg Dataombudsmannens byrå att resebyrån behandlat personuppgifter i strid med artiklarna 5.1 (f), 17, 25 och 32 GDPR och bötfällde företaget med 6 500 euro.

Du kan läsa beslutet, endast tillgänglig på finska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.