Search
Close this search box.

Finland: Resebyrå bötfälls med 6 500 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) har bötfällt en resebyrå med 6 500 euro för brott mot artiklarna 5.1 (f), 17, 25 och 32 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en kund till resebyrån informerat Dataombudsmannens byrå om att företaget kanske inte behandlade sina kunders uppgifter på ett sätt som är förenligt med gällande dataskyddsregler. Under sin utredning konstaterade Dataombudsmannens byrå att resebyrån inte hade säkerställt en säker behandling av personuppgifter. Till exempel var de visumansökningsformulär som kunderna fyllde i offentligt tillgängliga på resebyråns webbserver. Formuläret innehöll bland annat namn, kontaktuppgifter och passnummer. Därutöver hade resebyrån inte följt en kunds begäran om att radera dennes uppgifter från systemen.

Mot bakgrund av ovanstående ansåg Dataombudsmannens byrå att resebyrån behandlat personuppgifter i strid med artiklarna 5.1 (f), 17, 25 och 32 GDPR och bötfällde företaget med 6 500 euro.

Mer information

Myndighet: Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå)

Land: Finland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 17 GDPR, art. 25 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 6 500 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 4431/161/21

Beslutsdatum: 2021-12-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.