Finland: Företag som tillhandahåller psykoterapitjänster bötfälls med 1 600 euro för att inte ha gett tillgång till patientspersonuppgifter

Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) har bötfällt ett företag som tillhandahåller psykoterapitjänster med 1 600 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad begärt att få tillgång till sina personuppgifter enligt artikel 15 GDPR. Företaget tillgodosåg dock inte den registrerades begäran inom den frist som anges i GDPR, utan dröjde nästan tre år.

Dataombudsmannens byrå konstaterade att företaget inte informerat kunden om orsaken till att protokollen från psykoterapisessionerna inte kunde tillhandahållas, vilket enligt myndigheten innebar att företaget brutit mot den registrerades rätt till tillgång enligt artiklarna 12.3 och 15 GDPR.

Dataombudsmannens byrå ansåg att överträdelsen var allvarlig och att en anmärkning inte var tillräcklig, varför företaget bötfälldes med 1 600 euro.

Mer information

Myndighet: Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå)

Land: Finland

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 12 GDPR, art. 15 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 1 600 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 9707/152/19

Beslutsdatum: 2023-10-04

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.