Finland: Dataombudsmannens byrå har fått två anmälningar om dataintrång mot hotell i Helsingfors

Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) har fått preliminära anmälningar om dataintrång från två hotell i hotellkedjan Nordic Choice Hotels i Helsingfors. Dataintrånget har riktat sig mot tusentals hotellkunder och innehåller åtminstone kundens namn, födelsedatum, kontaktuppgifter och uppgifter i officiella handlingar. Enligt Dataombudsmannens byrå medför läckage av personuppgifter en risk för att de utnyttjas.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.