Finland: Dataombudsmannens byrå har fått två anmälningar om dataintrång mot hotell i Helsingfors

Den finska dataskyddsmyndigheten Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) har fått preliminära anmälningar om dataintrång från två hotell i hotellkedjan Nordic Choice Hotels i Helsingfors. Dataintrånget har riktat sig mot tusentals hotellkunder och innehåller åtminstone kundens namn, födelsedatum, kontaktuppgifter och uppgifter i officiella handlingar. Enligt Dataombudsmannens byrå medför läckage av personuppgifter en risk för att de utnyttjas.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på finska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.