Finland: 100 000 euro i böter för bristande information

Tietosuojavaltuutetun toimisto (“Dataombudsmannens byrå”) har beslutat att det ledande post- och logistikföretaget Posti Oy ska betala 100 000 euro i böter för sina brister med att tillhandahålla information till de registrerade i samband med Postis byte av adresstjänster.

Postis bristande behandling uppmärksammades av flera klagomål (mellan åren 2017-2019) av personer som hade använt Postis byte av adresstjänster. Enligt klagomålen började de få direktmarknadsföring från olika företag efter att ha lämnat sin adressändring till Posti.

I sitt beslut uppgav tillsynsmyndigheten att Posti inte hade uppfyllt kravet på att tillhandahålla tillräcklig information i sin ändring av adresstjänster, särskilt när det gäller de registrerades rättigheter att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Vidare noterade tillsynsmyndigheten att Posti misslyckats med att tillhandahålla information till de registrerade i tid, dvs vid den tidpunkt då deras personuppgifter erhölls.

Posti lämnade information om rätten att invända endast för kunder som hade köpt ytterligare tjänster från Posti. I detta avseende betonade tillsynsmyndigheten att Posti inte borde ha ställt de registrerade i en ojämlik ställning när det gäller förverkligandet av rätten till integritet och dataskydd, baserat på om någon har köpt ytterligare tjänster eller inte.

Överträdelsen gällde ungefär 161 000 kunder hos Posti under 2019.

Intressant nog konstaterade tillsynsmyndigheten att det kunde ha utfärdat en ännu högre böter för överträdelsen i fråga. Tillsynsmyndigheten drog emellertid slutsatsen att böterna som utfärdats i ärendet är effektiva, proportionella och avskräckande.

Posti har meddelat att det kommer att överklaga beslutet.

Mer information

Myndighet: Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå)

Land: Finland

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: 100 000 euro

Mottagare: Posti Oy

Beslutsnummer: 3818/161/2020

Beslutsdatum: 2020-05-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.