För att kunna skriva bra kommersiella avtal krävs utöver goda kunskaper inom juridik en stor förståelse för affären. En stabil avtalsstruktur begränsar risk, skapar mervärde och lägger grunderna för en långsiktigt god affärsrelation. Vi hjälper dig med att granska, upprätta och förhandla allt från enkla ensidiga överenskommelser till avancerade avtalspaket, dokument och policyer.

Vi är aktiva, engagerade och kompetenta juridiska rådgivare från första mötet fram tills att ett slutligt avtal undertecknats. Vi hjälper dig i alla typer av affärer, både sådana som är vanligt förekommande i den löpande affärsverksamheten och sådana som är unika och avgörande för din verksamhets framtid. 

 

Vi ger dig tillgång till tydlig och proaktiv juridisk rådgivning som medför färre affärsrisker och ökad affärsnytta.

 

Vår rådgivning omfattar samtliga former av kommersiella avtal som till exempel allmänna avtal, anställningsavtal, aktieägaravtal, distributionsavtal, hyresavtal, inköpsavtal, nyttjanderättsavtal, konsultavtal och sekretessavtal. Vi ger även råd till småföretagare och entreprenörer om vilka avtal och dokument som är nödvändiga i den lilla verksamheten.

Bland våra kunder finns ett stort antal kommuner och myndigheter men även många privata företag och organisationer i vitt skilda branscher, till exempel försäkringsbolag, finansbolag, elbolag, mjukvarubolag, e-handelsbolag, operatörer samt mindre och mellanstora familjeägda företag.

Vanliga frågor

Kontakta oss

Relaterad expertis

Back to top