IT & outsourcing

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Vi ser ständigt nya tjänster och nya leveranssätt av teknik. Det ställs stora krav på it-miljön och du måste ständigt anta nya utmaningar i takt med att efterfrågan på informationshantering ökar. Vi har kunskap och erfarenhet från it-branschen och kan hjälpa dig med rådgivning, förhandling, avtalsskrivning, outsourcing och tvister.

Omfattande branschexpertis

Under årens lopp har vi byggt upp en omfattande kompetens inom branschen. Vi arbetar inte bara med att skriva och förhandla avtal, utan vi fungerar även som ett generellt affärsmässigt stöd till våra kunder. Vi är vana att leda projekt och kan ge kreativa och konkreta råd kring till exempel hur affärsmodeller kan byggas.

Som specialister på teknikrelaterad juridik hjälper vi dig med komplexa it-affärer som licensiering av programvara, utvecklingsprojekt, systemupphandlingar, drift och hosting, avtal om molntjänster, överlåtelser av teknologi och outsourcing.

Därutöver assisterar vi också löpande i frågor och affärer som rör internet, sociala medier, domännamn, appar, e-handel, open source, licensiering och annan kommersialisering av rättigheter, integritetsskydd och informationssäkerhet.

Vi har bred kunskap om gällande lagstiftning och regulatoriska frågor, men inte minst värdefull praktisk erfarenhet av de frågor som uppkommer för inköpare, utvecklare och tjänsteleverantörer.

Vanliga frågor

Vi kan hjälpa dig med med komplexa it-affärer som licensiering av programvara, utvecklingsprojekt, systemupphandlingar, drift och hosting, avtal om molntjänster, överlåtelser av teknologi och outsourcing. Därutöver kan vi också hjälpa till med frågor och affärer som rör internet, sociala medier, domännamn, appar, e-handel, open source, licensiering och annan kommersialisering av rättigheter, integritetsskydd, informationssäkerhet och outsourcing.

Vi eftersträvar att alltid vara flexibla och lyhörda för dina önskemål. Vår rådgivning kan ske på plats hos dig via e-post, telefon eller videokonferens. Vi prioriterar tillgänglighet och ser till att eventuella frågor besvaras så fort som möjligt. Vi har en öppen dialog och uppföljning med dig rörande de kostnader som är förenade med uppdragets utförande och vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.

Vi hjälper regelbundet till vid kontakter med tillsynsmyndigheter som övervakar reglerna för dataskydd, informationssäkerhet och elektronisk kommunikation. Vi har även erfarenhet av domstolsprocesser i såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol.

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med dig. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse dig med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, tidspress och uppnått resultat.

Våra kunder är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker, försäkringsbolag, bostadsbolag, elbolag, operatörer och konsultbolag.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.