Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Vi ser ständigt nya tjänster och nya leveranssätt av teknik. Det ställs stora krav på it-miljön och du måste ständigt anta nya utmaningar i takt med att efterfrågan på informationshantering ökar. Vi har kunskap och erfarenhet från it- och telekombranschen och kan hjälpa dig med rådgivning, förhandling, avtalsskrivning och tvister.

Under årens lopp har vi byggt upp en omfattande kompetens inom branschen. Vi arbetar inte bara med att skriva och förhandla avtal, utan vi fungerar även som ett generellt affärsmässigt stöd till våra kunder. Vi är vana att leda projekt och kan ge kreativa och konkreta råd kring till exempel hur affärsmodeller kan byggas.

Som specialister teknikrelaterad juridik hjälper vi dig med komplexa it-affärer som licensiering av programvara, utvecklingsprojekt, systemupphandlingar, drift och hosting, avtal om molntjänster, överlåtelser av teknologi och outsourcing.

 

Vi hjälper dig med att hitta kreativa lösningar och modeller för att illustrera teknik och komplexa affärer i avtalstext.

  

Därutöver assisterar vi också löpande i frågor och affärer som rör internet, sociala medier, domännamn, appar, e-handel, open source, licensiering och annan kommersialisering av rättigheter, integritetsskydd, informationssäkerhet och regulatoriska frågor inom telekom.

Vi har bred kunskap om gällande lagstiftning och regulatoriska frågor, men inte minst värdefull praktisk erfarenhet av de frågor som uppkommer för inköpare, utvecklare, operatörer och tjänsteleverantörer.

Bland våra kunder finns ett stort antal kommuner och myndigheter men även många privata företag och organisationer i vitt skilda branscher, till exempel försäkringsbolag, finansbolag, elbolag, mjukvarubolag, e-handelsbolag, operatörer samt mindre och mellanstora familjeägda företag.

Vanliga frågor

Kontakta oss

Relaterad expertis

Back to top