Immateriella rättigheter

Digitalisering innebär att immateriella tillgångar blir en allt viktigare fråga för din verksamhet. Att förvalta, kommersialisera och skydda immateriella rättigheter är en avgörande framgångsfaktor i en alltmer digitaliserad värld. Digitaliseringen ökar möjligheter till samarbeten, inte minst inom forskning, utveckling och innovation. Samtidigt krävs en noggrann planering av hur de immateriella rättigheter som används och skapas under samarbeten ska användas och fördelas.

Vi är experter inom immateriella rättigheter på området Digital Business. Vi hjälper dig med att ta fram heltäckande strategier för immateriella rättigheter anpassade till din verksamhet. Vi hjälper dig även med att upprätta och förhandla olika typer av immatieralrättsliga avtal, tvister och myndighetskontakter.

Vi arbetar bland annat med:

 • Strategi för immateriella rättigheter
 • Transaktioner (M&A)
 • Forskning och utveckling (FoU)
 • Patent
 • Licenser
 • Upphovsrätt
 • Designskydd och mönsterskydd
 • Varumärken
 • Know how
 • Open source
 • Utgivningsbevis
 • Förvärvsavtal
 • Licensavtal
 • Samarbetsavtal
 • Registrering av patent, varumärken och design/mönster
 • Ansökan om utgivningsbevis
 

Vår rådgivning gäller samtliga regelverk som gäller på området immateriella rättigheter, som exempelvis upphovsrättslagen, marknadsföringslagen och varumärkeslagen. Oavsett om det handlar om ett forskningssamarbete eller att utveckla nya digitala produkter och tjänster kan vi leda dig genom processen, från strategi och förhandling till genomförande och uppföljning.