Digital marknadsföring

Digital marknadsföring ställer höga krav på avsändaren och det finns ett brett spektrum av lagar och regler som gäller. Med kunskap om gällande marknadsföringsregler kan du minska dina legala risker och samtidigt optimera möjligheten att utnyttja tillgängliga marknadsföringskanaler som exempelvis mobiltelefoner, webbsidor, banners, bloggar och sociala medier.

Vi är experter på marknadsföring online och kan hjälpa dig med rådgivning gällande olika digitala kanaler som bland annat webbsidor, sociala medier, e-post och sms, samt med vanligt använda verktyg som till exempel Google Analytics, Facebook/Meta Custom Audiences, Google DoubleClick och insticksprogram på webbplatser.

Vi arbetar bland annat med:

 • Strategi för digital marknadsföring
 • Interna regler för digital marknadsföring
 • Samtycke
 • Intresseavvägning
 • Opt-in och opt-out
 • Sociala medier, e-post och SMS
 • Cookies och liknande teknologier
 • Cookie-banners
 • Pixel och digitala fingeravtryck
 • Webbplatser och appar
 • Nyhetsbrev och informationsbrev
 • Utskick och kampanjer
 • Profilering
 • Tracking och retargeting
 • Lojalitetsklubbar
 • Leads
 • Telefonförsäljning
 • Direktreklam
 • Google Customer Match
 • Facebook/Meta Custom Audiences
 • Webbanalys
 • Kunddatabaser
 • Insamling av data
 

Vår rådgivning gäller samtliga regelverk som gäller på området digital marknadsföring, som exempelvis marknadsföringslagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Oavsett om det handlar om en samtyckesformulering, utskick eller att ta fram en kampanj på sociala medier kan vi leda dig genom processen, från strategi till genomförande.