Search
Close this search box.

Digital Business

Digitaliseringen skapar nya möjligheter och ökar konkurrensen. Vi hjälper verksamheter att hantera digitaliseringens möjligheter, risker och konkurrensfördelar för en framtidssäker och hållbar affärsnytta. Vi har spetskompetens och branschnära erfarenhet av digitalisering inom en mängd verksamheter. 

Vi förstår de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen skapar för företag och offentliga verksamheter. Vår unika expertis som affärsjurister kombinerat med discipliner som ekonomi, teknik och beräkningsfysik ger din verksamhet den experthjälp du behöver, på det sätt du önskar. Vi är din tillförlitliga partner i en föränderlig värld.

Vi arbetar bland annat med:

 • Digital affärsjuridik
 • Digital strategi
 • Digital affärsutveckling
 • Digital produktutveckling
 • Digitalisering och digital transformation
 • Innovation och immateriella rättigheter
 • Digital marknadsföring
 • Digitala tjänster och e-handel
 • Artificiell intelligens (AI)
 • Big Data och molntjänster
 • Outsourcing/insourcing
 

Upptäck våra specialområden inom digital business:

 

Vår rådgivning gäller samtliga regelverk som gäller på området digitalisering, som exempelvis Data Act (DA), Digital Markets Act (DMA), Digital Services Act (DSA), Data Governance Act (DGA) eller förslaget till AI-förordning (AI Act)Oavsett om det handlar om att upphandla nya tekniska lösningar eller utveckla nya digitala produkter och tjänster kan vi leda dig genom hela processen, från strategi och förhandling till genomförande och uppföljning.