Behandling av personuppgifter i någon utsträckning är vanligt oavsett vilken typ av företag man driver. Vare sig det gäller anställda, kunder eller personuppgifter som behandlas för annans räkning, är det viktigt att veta hur och när man får göra det. Vi har stor expertis inom dataskydd och informationssäkerhetsfrågor och kan hjälpa dig med med rådgivning, kartläggning, avtalsskrivning och tvister.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är omfattande och påverkar förutsättningarna för i stort sett all behandling av personuppgifter. Om du inte redan har börjat, är det hög tid att sätta sig in i vad förordningen innebär och ta ställning till vilka åtgärder som bör ha vidtagits sedan förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.

Som nischbyrå specialiserad på dataskydd och teknologi har vi en bred erfarenhet av att ge råd i dataskyddsfrågor och vi erbjuder enkla lösningar för alla branscher.

Rådgivning

  • Kartläggning av personuppgiftshantering
  • Riskanalyser och åtgärdsprogram
  • GAP-analys och implementationsprojekt
  • Biträdesavtal, policys och dokumentmallar
  • Granskning av leverantörer
  • Utredningar och revisioner
  • Förhandlingar och överklaganden
  • Tillsynsärenden

Avtal och dokument

Övriga tjänster

Du har mycket att vinna på att ha ordning på de personuppgifter du samlar in och hanterar. Inte minst för att dina kunder, leverantörer och anställda ska känna förtroende för att du hanterar deras uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Därutöver kan Datainspektionen besluta att ett företag eller myndighet som inte följer reglerna i förordningen ska betala en administrativ sanktionsavgift, vilket är en form av böter.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi arbetar med komplexa dataskyddsfrågor och hjälper både företag och myndigheter att leva upp till kraven i dataskyddsförordningen.

Du är välkommen att höra av dig till oss för råd om vad din organisation behöver göra för att säkerställa efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

Vanliga frågor

Kontakta oss

Relaterad expertis

Back to top