Våra erfarna specialister kan stötta dig i alla dina it-relaterade utmaningar. Vi har gedigen ämneskunskap och erfarenhet från domstolar, myndigheter, företag och organisationer. Hos oss får du exceptionell service och enkla lösningar, men också strategisk rådgivning för hela din affärsverksamhet. Läs mer om våra specialisering under respektive område nedan.

Dataskydd

Behandling av personuppgifter i någon utsträckning är vanligt oavsett vilken typ av företag man driver. Vare sig det gäller anställda, kunder eller personuppgifter som behandlas för annans räkning, är det viktigt att veta hur och när man får göra det. Vi har stor expertis inom dataskydd och informationssäkerhetsfrågor och kan hjälpa dig med med rådgivning, kartläggning, avtalsskrivning och tvister.

Läs mer om Dataskydd

Dataskyddsombud som tjänst

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud (DPO/DSO). Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Vi erbjuder tjänsten att vara dataskyddsombud åt er organisation.

Läs mer om Dataskyddsombud som tjänst

Biträdesavtal

Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer tydliga krav på ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Det finns också detaljerade bestämmelser om vad ett sådant personuppgiftsbiträdesavtal ska innehålla.

Läs mer om Biträdesavtal

Integritetspolicys

Varje företag eller organisation som hanterar personuppgifter måste informera om behandlingen. Informationskravet är omfattande och måste dessutom vara skriven på ett klart och tydligt sätt. Vi hjälper dig att ta fram rätt information på ett sätt som den registrerade förstår.

Läs mer om Integritetspolicys

Effektiv avidentifiering

I takt med att komponenter, sensorer och nätverk skapar stora datavolymer och nya typer av uppgifter, och kostnaderna för lagring av uppgifter blir alltmer försumbar, finns det ett växande allmänt intresse för och efterfrågan på återanvändning av dessa uppgifter. Vi hjälper dig med avidentifieringsprocessen och säkerställer att din avidentifiering uppfyller dataskyddsförordningens krav.

Läs mer om Effektiv avidentifiering

Konsekvensbedömning

Planerar du att inleda en behandling av personuppgifter som kan leda till en hög risk för de registrerade? Då måste du göra en så kallad konsekvensbedömning avseende dataskydd. Målet med en konsekvensbedömning avseende dataskydd är att minimera riskerna vid sådana behandlingar av personuppgifter som innebär en hög risk.

Läs mer om Konsekvensbedömning

Internrevision

Har du full koll på effekterna av dataskyddsförordningen (GDRP)? Att effektivisera, utveckla och uppnå regelefterlevnad i verksamheten kräver kontroll. Vi ger dig svar på frågan om ni gör rätt saker på rätt sätt.

Läs mer om Internrevision

IT & telekom

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Vi ser ständigt nya tjänster och nya leveranssätt av teknik. Det ställs stora krav på it-miljön och du måste ständigt anta nya utmaningar i takt med att efterfrågan på informationshantering ökar. Vi har kunskap och erfarenhet från it- och telekombranschen och kan hjälpa dig med rådgivning, förhandling, avtalsskrivning och tvister.

Läs mer om IT & telekom

Kommersiella avtal

För att kunna skriva bra kommersiella avtal krävs utöver goda kunskaper inom juridik en stor förståelse för affären. En stabil avtalsstruktur begränsar risk, skapar mervärde och lägger grunderna för en långsiktigt god affärsrelation. Vi hjälper dig med att granska, upprätta och förhandla allt från enkla ensidiga överenskommelser till avancerade avtalspaket, dokument och policyer.

Läs mer om Kommersiella avtal

Kontakta oss

Back to top