EU: Nya tolkningsfrågor om personuppgiftsansvar och rätten till tillgång enligt GDPR

Landgericht Hannover har framställt en ny begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen avseende personuppgiftsansvar och rätten till tillgång i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Följande tolkningsfråga har ställts av Landgericht Hannover:

  • Ska en god man som utsetts enligt lag och som utövar denna verksamhet yrkesmässigt anses vara personuppgiftsansvarig i den mening som avses i artikel 4.7 GDPR?
  • Är en sådan god man skyldig att ge tillgång till personuppgifter i enlighet med artikel 15 GDPR?

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.