EU: Nya tolkningsfrågor om personuppgiftsansvar och rätten till tillgång enligt GDPR

Landgericht Hannover har framställt en ny begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen avseende personuppgiftsansvar och rätten till tillgång i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Följande tolkningsfråga har ställts av Landgericht Hannover:

  • Ska en god man som utsetts enligt lag och som utövar denna verksamhet yrkesmässigt anses vara personuppgiftsansvarig i den mening som avses i artikel 4.7 GDPR?
  • Är en sådan god man skyldig att ge tillgång till personuppgifter i enlighet med artikel 15 GDPR?

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.