EU: Nya tolkningsfrågor om personuppgiftsansvar och rätten till tillgång enligt GDPR

Landgericht Hannover har framställt en ny begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen avseende personuppgiftsansvar och rätten till tillgång i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Följande tolkningsfråga har ställts av Landgericht Hannover:

  • Ska en god man som utsetts enligt lag och som utövar denna verksamhet yrkesmässigt anses vara personuppgiftsansvarig i den mening som avses i artikel 4.7 GDPR?
  • Är en sådan god man skyldig att ge tillgång till personuppgifter i enlighet med artikel 15 GDPR?

Mer information

Källa: Begäran om förhandsavgörande (C-462/22)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.