EU: Europaparlamentet publicerar rapport om Schrems II-målet

Europaparlamentet har publicerat en rapport om EU-domstolens beslut i Schrems II-målet. Rapporten ger en sammanfattning av domen och de första reaktionerna från bland annat EU:s dataskyddsmyndigheter. Därutöver lyfter rapporten Schrems II-målets konsekvenser för internationella relationer, liksom domens påverkan på alla tredjeländer som utför omfattande övervakning av nationella säkerhetsskäl, samt för Storbritannien, eftersom de kommer att behandlas som ett tredjeland efter Brexit.

Du kan läsa Europaparlamentets rapport, endast tillgänglig på engelska, här.

Du kan läsa mer om EU-domstolens beslut i Schrems II-målet här.

Du kan läsa mer om överföring av personuppgifter till Storbrittannien efter Brexit här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.