EU: Europaparlamentet ger vägledning om AI

Europaparlamentet har publicerat en vägledning om artificiell intelligens (“AI”). Enligt Europaparlamentet kan AI definieras som en maskins förmåga att visa mänskliga egenskaper såsom resonerande, lärande, planering och kreativitet. Europaparlamentet betonade också att AI är centralt för den digitala omvandlingen av samhället och har blivit ett prioriteringsområde för EU. Därutöver adresserade Europaparlamentet bland annat affärsområden där AI-teknik används, såsom cybersäkerhet, hälsa, transport, tillverkning samt mat och jordbruk.

Du kan läsa Europaparlamentets vägledning här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.