EU: EU-parlamentet finjusterar texten inför omröstningen om AI-förordningen

EU:s lagstiftare har finslipat texten till AI-förordningen inför omröstningen i de ledande parlamentsutskotten torsdagen den 11 maj 2023.

De ledamöter i Europaparlamentet som leder ärendet delade en finjusterad version av kompromissändringarna den 5 maj 2023. Kompromisserna, som EURACTIV tagit del av, återspeglar en bredare politisk överenskommelse, men innehåller också ändringar och viktiga detaljer om hur överenskommelsen ska implementeras.

Mer information

Källa: Artikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.