EU: EU-kommissionen publicerar FAQ om de nya standardavtalsklausulerna

EU-kommissionen har publicerat en FAQ för att ge praktisk vägledning om användningen av de nya standardavtalsklausulerna (SCC) för överföring av personuppgifter till tredjeländer (läs mer om de nya SCC:erna här).

FAQ:en bygger på feedback från olika intressenter om deras erfarenheter av att använda de nya SCC:erna under de första månaderna efter att de antagits. FAQ:en ska enligt EU-kommissionen vara en dynamisk informationskälla och kommer att uppdateras när nya frågor dyker upp.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här och FAQ här, båda endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.