EU: EU-kommissionen publicerar FAQ om de nya standardavtalsklausulerna

EU-kommissionen har publicerat en FAQ för att ge praktisk vägledning om användningen av de nya standardavtalsklausulerna (SCC) för överföring av personuppgifter till tredjeländer (läs mer om de nya SCC:erna här).

FAQ:en bygger på feedback från olika intressenter om deras erfarenheter av att använda de nya SCC:erna under de första månaderna efter att de antagits. FAQ:en ska enligt EU-kommissionen vara en dynamisk informationskälla och kommer att uppdateras när nya frågor dyker upp.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här och FAQ här, båda endast tillgängliga på engelska.

Mer information

Källa: EU-kommissionens pressmeddelande, FAQ 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.