Search
Close this search box.

EU: EU-kommissionen publicerar FAQ om de nya standardavtalsklausulerna

EU-kommissionen har publicerat en FAQ för att ge praktisk vägledning om användningen av de nya standardavtalsklausulerna (SCC) för överföring av personuppgifter till tredjeländer (läs mer om de nya SCC:erna här).

FAQ:en bygger på feedback från olika intressenter om deras erfarenheter av att använda de nya SCC:erna under de första månaderna efter att de antagits. FAQ:en ska enligt EU-kommissionen vara en dynamisk informationskälla och kommer att uppdateras när nya frågor dyker upp.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, FAQ

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.