EU: EU-kommissionen inleder offentligt samråd om standardavtalsklausuler

EU-kommissionen inledde den 12 november 2020 ett offentligt samråd avseende utkast på beslut om standardavtalsklausuler (“SCC”) för överföring av personuppgifter mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden enligt artikel 28.3 och 28.4 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Beslutet om de nya SCC:erna innehåller bland annat:

  • Syfte och tillämpningsområde
  • Beskrivning av behandlingen
  • Parternas skyldigheter gällande bland annat
  • Registrerades rättigheter
  • Anmälan om personuppgiftsincidenter
  • Uppsägning

De nya SCC:erna är öppna för offentligt samråd fram till den 10 december 2020.

Du kan gå till konsultationssidan och ladda ner SCC:s utkast till beslut, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.