EU: EU-kommissionen inleder offentligt samråd om standardavtalsklausuler

EU-kommissionen inledde den 12 november 2020 ett offentligt samråd avseende utkast på beslut om standardavtalsklausuler (“SCC”) för överföring av personuppgifter mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden enligt artikel 28.3 och 28.4 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Beslutet om de nya SCC:erna innehåller bland annat:

  • Syfte och tillämpningsområde
  • Beskrivning av behandlingen
  • Parternas skyldigheter gällande bland annat
  • Registrerades rättigheter
  • Anmälan om personuppgiftsincidenter
  • Uppsägning

De nya SCC:erna är öppna för offentligt samråd fram till den 10 december 2020.

Du kan gå till konsultationssidan och ladda ner SCC:s utkast till beslut, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.