EU: EU-kommissionen inleder offentligt samråd om standardavtalsklausuler

EU-kommissionen inledde den 12 november 2020 ett offentligt samråd avseende utkast på beslut om standardavtalsklausuler (“SCC”) för överföring av personuppgifter mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden enligt artikel 28.3 och 28.4 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Beslutet om de nya SCC:erna innehåller bland annat:

  • Syfte och tillämpningsområde
  • Beskrivning av behandlingen
  • Parternas skyldigheter gällande bland annat
  • Registrerades rättigheter
  • Anmälan om personuppgiftsincidenter
  • Uppsägning

De nya SCC:erna är öppna för offentligt samråd fram till den 10 december 2020.

Du kan gå till konsultationssidan och ladda ner SCC:s utkast till beslut, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

Källa: Konsultationssidan, ladda ner SCC:s utkast till beslut

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.