EU: EU-kommissionen har publicerat nya standardavtalsklausuler för överföring till tredjeland

EU-kommissionen inledde den 12 november 2020 ett offentligt samråd avseende utkast på beslut om standardavtalsklausuler (“SCC”) för överföring av personuppgifter mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden enligt artikel 28.3 och 28.4 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) (läs mer om detta här).

Nu har EU-kommissionen publicerats de nya standardavtalsklausulerna. Övergångsperioden har förlängts till 18 månader, i stället för den tolvmånadersperiod som fanns med i EU-kommissionens tidigare utkast.

Ta del av de nya standardavtalsklausulerna, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

Källa: Nya standardavtalsklausulerna

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.