EU: EU-kommissionen har publicerat nya standardavtalsklausuler för överföring till tredjeland

EU-kommissionen inledde den 12 november 2020 ett offentligt samråd avseende utkast på beslut om standardavtalsklausuler (“SCC”) för överföring av personuppgifter mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden enligt artikel 28.3 och 28.4 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) (läs mer om detta här).

Nu har EU-kommissionen publicerats de nya standardavtalsklausulerna. Övergångsperioden har förlängts till 18 månader, i stället för den tolvmånadersperiod som fanns med i EU-kommissionens tidigare utkast.

Ta del av de nya standardavtalsklausulerna, endast tillgänglig på engelska, här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.