EU: EU-kommissionen har publicerat nya standardavtalsklausuler för överföring till tredjeland

EU-kommissionen inledde den 12 november 2020 ett offentligt samråd avseende utkast på beslut om standardavtalsklausuler (“SCC”) för överföring av personuppgifter mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden enligt artikel 28.3 och 28.4 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) (läs mer om detta här).

Nu har EU-kommissionen publicerats de nya standardavtalsklausulerna. Övergångsperioden har förlängts till 18 månader, i stället för den tolvmånadersperiod som fanns med i EU-kommissionens tidigare utkast.

Ta del av de nya standardavtalsklausulerna, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

Källa: Nya standardavtalsklausulerna

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.