EU: EU-kommissionen beslutar om adekvat skyddsnivå för Sydkorea

EU-kommissionen har beslutat att Sydkorea, formellt Republiken Korea, har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Detta innebär att personuppgifter kan överföras till Sydkorea utan ytterligare skyldigheter.

Kommissionen antog beslutet om adekvat skyddsnivå den 17 december 2021. Det finns ingen tidsbegränsning, men kommissionen kommer kontinuerligt att övervaka den relevanta utvecklingen i Sydkorea och regelbundet se över beslutet.

Kommissionen kommer att göra en första översyn tre år efter antagandet av beslutet och därefter minst vart fjärde år. Besluten om adekvat skyddsnivå kan anpassas eller till och med dras tillbaka om utvecklingen påverkar skyddsnivån i det aktuella tredjelandet.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande, endast tillgänglig på engelska, här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.