EU: EU-kommissionen beslutar om adekvat skyddsnivå för Sydkorea

EU-kommissionen har beslutat att Sydkorea, formellt Republiken Korea, har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Detta innebär att personuppgifter kan överföras till Sydkorea utan ytterligare skyldigheter.

Kommissionen antog beslutet om adekvat skyddsnivå den 17 december 2021. Det finns ingen tidsbegränsning, men kommissionen kommer kontinuerligt att övervaka den relevanta utvecklingen i Sydkorea och regelbundet se över beslutet.

Kommissionen kommer att göra en första översyn tre år efter antagandet av beslutet och därefter minst vart fjärde år. Besluten om adekvat skyddsnivå kan anpassas eller till och med dras tillbaka om utvecklingen påverkar skyddsnivån i det aktuella tredjelandet.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.