EU: EDPS inleder två granskningar efter domen i Schrems II-målet

Den Europeiska Datatillsynsmannen (“EDPS”) har inlett två utredningar avseende EU-institutioners användning av molntjänster som tillhandahålls av Amazon Web Services och Microsoft, samt EU-kommissionens användning av Microsoft Office 365.

Utredningarna är en del av EDPS:s strategi att få EU-institutioner att följa EU-domstolens beslut (C-311/18) i Schrems II-målet så att pågående och framtida internationella överföringar genomförs i enlighet med EU:s dataskyddsregler. I linje med denna strategi beordrade EDPS samtliga EU-institutioner i oktober 2020 att rapportera om eventuella överföringar av personuppgifter till länder utanför EU.

EDPS analys visar att individers personuppgifter överförs till länder utanför EU, och i synnerhet till USA, särskilt i samband med att EU-institutionerna använder verktyg och tjänster som erbjuds av stora tjänsteleverantörer. EDPS analys bekräftar också att EU-institutionerna i allt större utsträckning är beroende av molnbaserad programvara och molninfrastruktur eller plattformstjänster från stora tjänsteleverantörer, som i vissa fall är etablerade i USA och därför är föremål för lagstiftning som enligt beslutet i Schrems II-målet, tillåter oproportionerliga övervakningsaktiviteter från de amerikanska myndigheterna.

Målet med den första utredningen är att bedöma om EU-institutioners användning av molntjänster som tillhandahålls av Amazon Web Services och Microsoft enligt gällande avtal är förenlig med Schrems II-målet när data överförs till länder utanför EU. Målet med den andra utredningen är att verifiera om EU-kommissionens användning av Microsoft Office 365 överensstämmer med de rekommendationer som EDPS tidigare gett om EU-institutioners användning av Microsofts produkter och tjänster.

Läs EDPS pressmeddelande här och strategi för tredjelandsöverföringar efter Schrems II-målet här, båda endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.