EU: EDPB uppdaterar riktlinjer om identifiering av ledande tillsynsmyndighet

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har uppdaterat sina riktlinjer för att identifiera ledande datatillsynsmyndighet när en verksamhet är etablerad i flera EES-länder. De uppdaterade riktlinjerna gäller fall där två sådana myndigheter har gemensamt ansvar för handläggningen av en fråga.

Riktlinjerna är nu ute på offentligt samråd och synpunkter kan lämnas senast 2 december 2022. Både riktlinjerna och informationen om hur man kan lämna synpunkter finns på EDPB:s webbplats.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Riktlinjer 8/2022

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.