EU: EDPB uppdaterar riktlinjer om identifiering av ledande tillsynsmyndighet

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har uppdaterat sina riktlinjer för att identifiera ledande datatillsynsmyndighet när en verksamhet är etablerad i flera EES-länder. De uppdaterade riktlinjerna gäller fall där två sådana myndigheter har gemensamt ansvar för handläggningen av en fråga.

Riktlinjerna är nu ute på offentligt samråd och synpunkter kan lämnas senast 2 december 2022. Både riktlinjerna och informationen om hur man kan lämna synpunkter finns på EDPB:s webbplats.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Riktlinjer 8/2022

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.