Search
Close this search box.

EU: EDPB publicerar uttalande om den första översynen av Japans beslut om adekvat skyddsnivå

Europeiska dataskyddsstyrelsen (European Data Protection Board, EDPB) har publicerat ett uttalande om EU-kommissionens första översyn av sitt avtal om adekvat skyddsnivå med Japan.

EDPB:s huvudsakliga slutsats är att det inte skett några väsentliga förändringar i den japanska lagstiftningen som skulle göra det möjligt för myndigheter att få tillgång till information från den privata sektorn, vilket skulle kunna strida mot dataskyddsförordningen (GDPR). EDPB välkomnar även ändringar som gjorts i japansk dataskyddslagstiftning, då ändringarna lett till ytterligare förenlighet med GDPR.

Mer information

Källa: EDPB:s uttalande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.