EU: EDPB publicerar nya riktlinjer om personuppgiftsincidenter

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) har publicerat nya riktlinjer om personuppgiftsincidenter. Eftersom riktlinjerna inte kan behandla alla praktiska frågor gällande personuppgiftsincidenter i detalj, innehåller de istället fallbaserad vägledning utifrån de erfarenheter som olika tillsynsmyndigheter runt om i Europa gjort sedan dataskyddsförordningen (”GDPR”) trädde i kraft.

Riktlinjerna ska även hjälpa personuppgiftsansvariga att fatta beslut om hur personuppgiftsincidenter ska hanteras och vilka faktorer som ska beaktas vid en riskbedömning.

Riktlinjerna är ute för publik konsultation till och med den 2 mars 2021.

Läs EDPB:s pressmeddelande här och riktlinjerna här, båda endast tillgängliga på engelska.

Mer information

Källa: EDPB:s pressmeddelande, riktlinjerna

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.