EU: EDPB publicerar nya riktlinjer om personuppgiftsincidenter

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) har publicerat nya riktlinjer om personuppgiftsincidenter. Eftersom riktlinjerna inte kan behandla alla praktiska frågor gällande personuppgiftsincidenter i detalj, innehåller de istället fallbaserad vägledning utifrån de erfarenheter som olika tillsynsmyndigheter runt om i Europa gjort sedan dataskyddsförordningen (”GDPR”) trädde i kraft.

Riktlinjerna ska även hjälpa personuppgiftsansvariga att fatta beslut om hur personuppgiftsincidenter ska hanteras och vilka faktorer som ska beaktas vid en riskbedömning.

Riktlinjerna är ute för publik konsultation till och med den 2 mars 2021.

Läs EDPB:s pressmeddelande här och riktlinjerna här, båda endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.