EU: EDPB publicerar nya riktlinjer om personuppgiftsincidenter

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) har publicerat nya riktlinjer om personuppgiftsincidenter. Eftersom riktlinjerna inte kan behandla alla praktiska frågor gällande personuppgiftsincidenter i detalj, innehåller de istället fallbaserad vägledning utifrån de erfarenheter som olika tillsynsmyndigheter runt om i Europa gjort sedan dataskyddsförordningen (”GDPR”) trädde i kraft.

Riktlinjerna ska även hjälpa personuppgiftsansvariga att fatta beslut om hur personuppgiftsincidenter ska hanteras och vilka faktorer som ska beaktas vid en riskbedömning.

Riktlinjerna är ute för publik konsultation till och med den 2 mars 2021.

Läs EDPB:s pressmeddelande här och riktlinjerna här, båda endast tillgängliga på engelska.

Mer information

Källa: EDPB:s pressmeddelande, riktlinjerna

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.