Search
Close this search box.

EU: EDPB och EDPS kommentarer mallen för beskrivning av tekniker för konsumentprofilering

Under sitt plenarmöte den 19 och 20 september 2023 antog Europeiska dataskyddsstyrelsen (The European Data Protection Board, EDPB) en uppsättning kommentarer om en mall för beskrivning av tekniker för konsumentprofilering i syfte att öka fokus på dataskyddsrättsliga aspekter.

I kommentarerna efterlyses i allmänhet mer detaljerade beskrivningar där leverantörerna fokuserar mer på de dataskyddsrättsliga aspekterna vid användning av profileringstekniker. I kommentarerna påpekas även att leverantörerna bör tillhandahålla mer detaljerad information om kategorier av personuppgifter, behandlingsaktiviteter, rättslig grund, åtgärder i förhållande till de registrerades rättigheter och en beskrivning av de lämpliga skyddsåtgärder som leverantörerna har infört.

Mer information

Källa: EDPB:s kommentarer

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.