Search
Close this search box.

EU: Data Act har publicerats i EU:s officiella tidning

Den 27 november 2023 antog rådet en ny förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data, Data Act eller dataförordningen. Förordningen publicerades i EU:s officiella tidning den 22 december 2023 och träder i kraft den tjugonde dagen efter offentliggörandet.

Data Act ska tillämpas från och med den 12 september 2025.

Mer information

Källa: Data Act (2023/2854)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.