rådgivning

Dataskydd

stay connected

How We
Can Help

Behandling av personuppgifter är vanligt oavsett vilken typ av verksamhet du driver. Vare sig det gäller anställda, kunder eller personuppgifter som behandlas för annans räkning, är det viktigt att veta hur och när du får göra det, inte minst för att dina kunder leverantörer och anställda ska känna förtroende för att du hanterar deras uppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

helping you in family court

Family matters & domestic relations

Kvalificerad rådgivning

Vi är experter på dataskydd och personlig integritet och kan hjälpa dig att minimera risker och att efterleva regulatoriska krav. Vår rådgivning omfattar granskning och framtagande av rättsutredningar, upprättande av avtal och dokumentmallar samt löpande stöd vid kartläggningar, konsekvensbedömningar, revisioner, förhandlingar och överklaganden.

Omfattande branschexpertis

Vi har lång erfarenhet från att hjälpa till vid kontakter med relevanta tillsynsmyndigheter som Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), samt andra myndigheter som övervakar efterlevnaden av gällande regelverk.

we are part of the family. all the way through.

Lorem ipsum dolor sit amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

you are not alone

our professional services Include:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Frågor som kan uppkomma inom dataskydd