Datainspektionen inleder fler granskningar

Datainspektionen inleder flera större granskningar av olika delar av dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med granskningarna är bland annat att skapa vägledning gällande de nya dataskyddsreglerna.

Ett av tillsynsprojekten fokuserar på samtycke som rättslig grund för att samla in och använda personuppgifter. Ett annat tillsynsprojekt ska klargöra gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.

I det tredje tillsynsprojekt fortsätter den granskning av dataskyddsombud som inleddes i juni. Efter den granskningen fann Datainspektionen anledning att även titta på den information som ska ges till de registrerade om vem som är dataskyddsombud och hur denne kan kontaktas.

Läs Datainspektionens pressmeddelande här.

Söker du en expert inom IT, dataskydd och integritet?