Danmark: Pressmeddelande om personuppgiftsansvar mellan privata leverantörer och offentliga myndigheter

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har publicerat en personuppgiftsansvar mellan privata leverantörer och offentliga myndigheter. Bakgrunden är de återkommande frågor som Datatilsynet får om vart personuppgiftsansvaret finns när privata leverantörer utför uppgifter eller tillhandahåller tjänster till offentliga myndigheter.

Exempel på var personuppgiftsansvaret för behandlingen av personuppgifter ligger i olika avtalsscenarier. Enligt Datatilsynet kan det vara svårt att bedöma olika parters roller när det gäller behandling av personuppgifter och att det är innehållet i avtalet mellan parterna som är avgörande för vilken roll leverantören har.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-11-17

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.