Danmark: Pressmeddelande om personuppgiftsansvar mellan privata leverantörer och offentliga myndigheter

Datatilsynet har publicerat en personuppgiftsansvar mellan privata leverantörer och offentliga myndigheter. Bakgrunden är de återkommande frågor som Datatilsynet får om vart personuppgiftsansvaret finns när privata leverantörer utför uppgifter eller tillhandahåller tjänster till offentliga myndigheter.

Exempel på var personuppgiftsansvaret för behandlingen av personuppgifter ligger i olika avtalsscenarier. Enligt Datatilsynet kan det vara svårt att bedöma olika parters roller när det gäller behandling av personuppgifter och att det är innehållet i avtalet mellan parterna som är avgörande för vilken roll leverantören har.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.