Search
Close this search box.

Danmark: Lejre kommun bötfälls med 50 000 danska kronor i böter för bristande säkerhetsåtgärder

Datatilsynet polisanmälde i juni 2020 Lejre kommun och rekommenderade böter med 50 000 danska kronor för att kommunen inte fullgjort sina skyldigheter som personuppgiftsansvarig och implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Domstolen i Roskilde har nu beslutat att Lejre kommun ska betala 50 000 danska kronor i böter för bristande säkerhet vid behandling av personuppgifter. Böterna motsvarar det belopp som Datatilsynet fastställde i samband med polisanmälan (läs mer om detta här). I sin bedömning lade domstolen särskild vikt vid omfattningen och arten av de känsliga personuppgifterna, samt på antalet personer som hade haft obehörig tillgång till uppgifterna under en längre tid. Lejre kommun erkände överträdelsen.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 danska kronor

Mottagare: Lejre kommun

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2022-03-24

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.