Search
Close this search box.

Danmark: Företag bötfälls med 150 000 danska kronor för obehörigt utlämnande av information om brottsliga handlingar

Datatilsynet har polisanmält ett företag och bötfällt det med 150 000 danska kronor för obehörigt utlämnande av information om brottsliga handlingar som rör en tidigare anställd till ett antal av företagets kunder.

Datatilsynet kontaktades tidigare i år av den före detta arbetstagaren, som klagade över att hans tidigare arbetsgivare på ett otillbörligt sätt hade lämnat ut information om brott som arbetstagaren begått till ett antal av företagets kunder. Företaget hade via e-post informerat ett antal av sina kunder om att den tidigare anställde begått brott under sin anställning och därför avskedats.

Datatilsynet konstaterar att en del av den offentliggjorda informationen måste betraktas som information om brottsliga handlingar, eftersom företaget lämnat ut specifik information om brottsliga handlingar som den tidigare arbetstagaren begått under sin anställning. Den detaljerade beskrivningen av brottet innebar att mottagaren av informationen var tvungen att ta den för sann. Sådan information får endast lämnas ut om det finns en rättslig grund. Detta kan till exempel vara fallet om utlämnandet sker för att skydda privata intressen som klart väger tyngre än de intressen som motiverar sekretess.

Datatilsynet ansåg att företaget hade ett legitimt intresse av att lämna ut information om att den tidigare anställde hade avskedats till sina kunder och av att informera kunderna om att den anställde därför inte kunde ingå avtal för företagets räkning. Enligt Datatilsynet är det legitimt att informera kunderna om att en anställd inte längre är anställd och därför inte längre kan ingå avtal för företagets räkning, men mer detaljerade beskrivningar av anklagelserna mot den före detta anställde är inte nödvändiga för att uppnå detta mål.

Vid bedömningen av om böter bör åläggas har Datatilsynet bland annat tagit hänsyn till det faktum att avslöjandet gäller brottsliga handlingar som rör en tidigare anställd, att beskrivningen av den brottsliga handling som ledde till uppsägningen inte var nödvändig för att företaget skulle kunna fullfölja sitt berättigade intresse och att företaget inte har visat att endast kunder som den tidigare anställde hade kontakt med informerades.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.