Danmark: Datatilsynet uttrycker kritik mot Vejen kommun för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Datatilsynet uttrycker kritik mot Vejen kommun då man inte garanterat en tillräcklig säkerhetsnivå i samband med publicering av information på kommunens webbplats.

Enligt Datatilsynet kommer beslutet efter ett klagomål från en enskild person som upptäckt att Vejen kommun publicerat personens personnummer på kommunens webbplats från den 19 juni 2020 till den 22 juni 2020.

Efter en utredning av ärendet konstaterar Datatilsynet att kommunen inte har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att undvika en oavsiktlig publicering, inkluderat åtgärden att kontrollera om viss information hade raderats eller anonymiserats före en publicering i enlighet med artikel 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Mer Information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Vejen kommun

Beslutsnummer: 2020-32-1579

Beslutsdatum: 2021-02-16

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.