Danmark: Datatilsynet uttrycker kritik mot Vejen kommun för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet uttrycker kritik mot Vejen kommun då man inte garanterat en tillräcklig säkerhetsnivå i samband med publicering av information på kommunens webbplats.

Enligt Datatilsynet kommer beslutet efter ett klagomål från en enskild person som upptäckt att Vejen kommun publicerat personens personnummer på kommunens webbplats från den 19 juni 2020 till den 22 juni 2020.

Efter en utredning av ärendet konstaterar Datatilsynet att kommunen inte har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att undvika en oavsiktlig publicering, inkluderat åtgärden att kontrollera om viss information hade raderats eller anonymiserats före en publicering i enlighet med artikel 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på danska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.