Danmark: Datatilsynet utreder IT-fel vid Udrejsecenter Kærshovedgård

Datatilsynet inleder ett ärende angående ett IT-fel vid Udrejsecenter Kærshovedgård, en händelse som nämnts i flera medier. Enligt mediatäckningen har felet inträffat i samband med loggning av webbplatsens invånare. Felet kan ha resulterat i att avvisade asylsökande dömts för att ha brutit mot skyldigheten att stanna och rapportera på Udrejsecenter Kærshovedgård, även om de egentligen varit kvar på centret.

Mot bakgrund av det inträffade har Datatilsynet kontaktat Udrejsecenter Kærshovedgård med ett antal frågor för att belysa olika aspekter av ärendet. Udrejsecenter Kærshovedgård har tre veckor på sig att svara på Datatilsynets frågor.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.