Danmark: Datatilsynet utreder IT-fel vid Udrejsecenter Kærshovedgård

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet inleder ett ärende angående ett IT-fel vid Udrejsecenter Kærshovedgård, en händelse som nämnts i flera medier. Enligt mediatäckningen har felet inträffat i samband med loggning av webbplatsens invånare. Felet kan ha resulterat i att avvisade asylsökande dömts för att ha brutit mot skyldigheten att stanna och rapportera på Udrejsecenter Kærshovedgård, även om de egentligen varit kvar på centret.

Mot bakgrund av det inträffade har Datatilsynet kontaktat Udrejsecenter Kærshovedgård med ett antal frågor för att belysa olika aspekter av ärendet. Udrejsecenter Kærshovedgård har tre veckor på sig att svara på Datatilsynets frågor.

Du kan ta del av Datatilsynets pressmeddelande, bara tillgänglig på danska, här.

Vill du lära dig mer om GDPR, dataskydd och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om IT och dataskydd kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.