Danmark: Datatilsynet uppdaterar vägledning om register över behandling enligt artikel 30 i GDPR

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har uppdaterat sin vägledning om register över behandling enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Vägledningen har uppdaterats för att klargöra att en lista över behandlingar måste ange vilka kategorier av registrerade den aktuella informationen hänför sig till, samt dessutom innehålla en tydlig länk mellan kategorierna av personuppgifter som behandlas och kategorierna av berörda registrerade.

Vägledningen beskriver dessutom att om personuppgifter är eller kommer att lämnas ut i samband med en behandling, så måste listan också innehålla information om vilka kategorier av personuppgifter som är eller kommer att lämnas ut till mottagaren i fråga.

Du kan läsa pressmeddelandet här och vägledningen här, båda bara tillgängliga på danska.

Vill du lära dig mer om GDPR, dataskydd och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och personlig integritet kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.