Danmark: Datatilsynet uppdaterar vägledning om register över behandling enligt artikel 30 i GDPR

Datatilsynet har uppdaterat sin vägledning om register över behandling enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Vägledningen har uppdaterats för att klargöra att en lista över behandlingar måste ange vilka kategorier av registrerade den aktuella informationen hänför sig till, samt dessutom innehålla en tydlig länk mellan kategorierna av personuppgifter som behandlas och kategorierna av berörda registrerade.

Vägledningen beskriver dessutom att om personuppgifter är eller kommer att lämnas ut i samband med en behandling, så måste listan också innehålla information om vilka kategorier av personuppgifter som är eller kommer att lämnas ut till mottagaren i fråga.

Mer information

Källa: Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.