Danmark: Datatilsynet publicerar vägledning om lagring av personuppgifter för dokumentationsändamål

Datatilsynet har tagit fram en vägledning om lagring av personuppgifter för att visa att man följer dataskyddsreglerna om samtycke. Texten riktar sig främst till dataskyddsexperter och rådgivare.

I SmartResponse-fallet konstaterade Datatilsynet bland annat att en lagringstid på fem år för att bevisa giltigheten av ett erhållet samtycke, som fastställs efter preskriptionstiden i dataskyddslagen, inte överensstämmer med principen om lagringsminimering enligt artikel 5.1 (e) dataskyddsförordningen (GDPR).

Till följd av fallet har Datatilsynet utarbetat en text som förtydligar ramarna för lagring av personuppgifter enbart i syfte att visa att den personuppgiftsansvarige uppfyller dataskyddsreglerna om samtycke.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.