Danmark: Datatilsynet publicerar vägledning om lagring av personuppgifter för dokumentationsändamål

Datatilsynet har tagit fram en vägledning om lagring av personuppgifter för att visa att man följer dataskyddsreglerna om samtycke. Texten riktar sig främst till dataskyddsexperter och rådgivare.

I SmartResponse-fallet konstaterade Datatilsynet bland annat att en lagringstid på fem år för att bevisa giltigheten av ett erhållet samtycke, som fastställs efter preskriptionstiden i dataskyddslagen, inte överensstämmer med principen om lagringsminimering enligt artikel 5.1 (e) dataskyddsförordningen (GDPR).

Till följd av fallet har Datatilsynet utarbetat en text som förtydligar ramarna för lagring av personuppgifter enbart i syfte att visa att den personuppgiftsansvarige uppfyller dataskyddsreglerna om samtycke.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.