Danmark: Datatilsynet publicerar en praktisk guide om övervakning av personuppgiftsbiträden

Datatilsynet har publicerat en praktisk guide om hur företag och andra organisationer kan övervaka och kontrollera sina personuppgiftsbiträden. Guiden innehåller särskilt information om vad som anses vara lämplig övervakning av personuppgiftsbiträden, hur de ska övervakas, vad som ska övervakas och hur ofta detta ska ske.

Den vägledande modellen består av en poängskala, som kan ge företag och andra organisationer en känsla av hur riskabel behandlingen av personuppgifter är. Större risk ger fler poäng, och fler poäng gör att det ställs fler krav på verksamhetens tillsyn av personuppgiftsbiträdet.

Personuppgiftsansvariga har enligt Datatilsynet ett ansvar för att se till att deras personuppgiftsbiträden behandlar information på ett korrekt sätt varför de måste utöva lämplig tillsyn över dem.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.