Danmark: Datatilsynet publicerar en praktisk guide om övervakning av personuppgiftsbiträden

Datatilsynet har publicerat en praktisk guide om hur företag och andra organisationer kan övervaka och kontrollera sina personuppgiftsbiträden. Guiden innehåller särskilt information om vad som anses vara lämplig övervakning av personuppgiftsbiträden, hur de ska övervakas, vad som ska övervakas och hur ofta detta ska ske.

Den vägledande modellen består av en poängskala, som kan ge företag och andra organisationer en känsla av hur riskabel behandlingen av personuppgifter är. Större risk ger fler poäng, och fler poäng gör att det ställs fler krav på verksamhetens tillsyn av personuppgiftsbiträdet.

Personuppgiftsansvariga har enligt Datatilsynet ett ansvar för att se till att deras personuppgiftsbiträden behandlar information på ett korrekt sätt varför de måste utöva lämplig tillsyn över dem.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.