Danmark: Datatilsynet publicerar en praktisk guide om övervakning av personuppgiftsbiträden

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har publicerat en praktisk guide om hur företag och andra organisationer kan övervaka och kontrollera sina personuppgiftsbiträden. Guiden innehåller särskilt information om vad som anses vara lämplig övervakning av personuppgiftsbiträden, hur de ska övervakas, vad som ska övervakas och hur ofta detta ska ske.

Den vägledande modellen består av en poängskala, som kan ge företag och andra organisationer en känsla av hur riskabel behandlingen av personuppgifter är. Större risk ger fler poäng, och fler poäng gör att det ställs fler krav på verksamhetens tillsyn av personuppgiftsbiträdet.

Personuppgiftsansvariga har enligt Datatilsynet ett ansvar för att se till att deras personuppgiftsbiträden behandlar information på ett korrekt sätt varför de måste utöva lämplig tillsyn över dem.

Du kan läsa pressmeddelandet här och ta del av guiden här, båda endast tillgängliga på danska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.