Danmark: Datatilsynet granskar två företags användning av molntjänster

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har inlett en granskning av Topdanmark Forsikring och Falck Healthcare användning av molntjänster, inklusive överföringar till tredjeländer. De två granskningarna är en förlängning av den senaste tidens vägledning på området och ska klargöra om företagen följer reglerna.

Enligt Datatilsynet har det funnits ett antal riktlinjer från europeiska team på detta område, och i Danmark har Datatilsynet följt upp med riktlinjer specifikt om moln- och tredjelandsöverföringar. Nu är det enligt Datatilsynet dags att titta på om företag behandlar medborgarnas information lagligt och ansvarsfullt.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.