Danmark: Datatilsynet granskar två företags användning av molntjänster

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har inlett en granskning av Topdanmark Forsikring och Falck Healthcare användning av molntjänster, inklusive överföringar till tredjeländer. De två granskningarna är en förlängning av den senaste tidens vägledning på området och ska klargöra om företagen följer reglerna.

Enligt Datatilsynet har det funnits ett antal riktlinjer från europeiska team på detta område, och i Danmark har Datatilsynet följt upp med riktlinjer specifikt om moln- och tredjelandsöverföringar. Nu är det enligt Datatilsynet dags att titta på om företag behandlar medborgarnas information lagligt och ansvarsfullt.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.