Danmark: Datatilsynet granskar två företags användning av molntjänster

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har inlett en granskning av Topdanmark Forsikring och Falck Healthcare användning av molntjänster, inklusive överföringar till tredjeländer. De två granskningarna är en förlängning av den senaste tidens vägledning på området och ska klargöra om företagen följer reglerna.

Enligt Datatilsynet har det funnits ett antal riktlinjer från europeiska team på detta område, och i Danmark har Datatilsynet följt upp med riktlinjer specifikt om moln- och tredjelandsöverföringar. Nu är det enligt Datatilsynet dags att titta på om företag behandlar medborgarnas information lagligt och ansvarsfullt.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.