Danmark: Datatillsynet polisanmäler Texas Andreas Petersen och rekommenderar ett bötesbelopp på minst 200 000 danska kronor

Datatilsynet polisanmäler Texas Andreas Petersen A/S för att utan tillstånd ha samlat in och lämnat ut personuppgifter om besökare på webbplatsen och rekommenderar ett bötesbelopp på minst 200 000 danska kronor för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

I samband med ett klagomål blev Datatilsynet medveten om att Texas Andreas Petersen samlat in personuppgifter om besökare på webbplatsen www.texas.dk. Vid en genomgång av webbplatsen upptäckte Datatilsynet att ett antal cookies användes för att samla in och vidarebefordra information om besökare till Google och Meta.

När Datatilsynet rekommenderar böter fastställs normalt ett specifikt belopp baserat på ärendets art och företagets omsättning. Datatilsynet har granskat Texas Andreas Petersen senast offentliggjorda årsredovisning. Texas Andreas Petersens nettoomsättning för det senaste räkenskapsåret framgår dock inte av årsredovisningen, och därför är rekommendationen i detta fall ett bötesbelopp på minst 200 000 danska kronor.

Vid bedömningen av om ett bötesbelopp ska utdömas har Datatilsynet bland annat lagt vikt vid att det är fråga om behandling av personuppgifter utan rättslig grund för behandling av personuppgifter om potentiellt ett stort antal registrerade som har besökt webbplatsen. Datatilsynet har också betonat att myndigheten sedan februari 2020 har formulerat och tillhandahållit vägledning om hur dataskyddsreglerna ska förstås i samband med behandlingen av personuppgifter om webbplatsbesökare.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.