Danmark: 1 100 000 danska kronor i böter för att inte ha raderat kundprofiler

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har polisanmält Arp-Hansen Hotel Group A/S och rekommenderar böter på 1 100 000 danska kronor för brott mot artikel 5.1 (e) i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Datatilsynet vid ett tillsynsbesök i Arp-Hansen Hotel Group granskat ett antal system för att kontrollera om företaget hade lämpliga åtgärder på plats för att säkerställa att personuppgifter inte lagrades längre än vad som var nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlades.

Under besöket konstaterade Datatilsynet att i synnerhet ett av Arp-Hansen Hotel Groups bokningssystem innehöll personuppgifter som borde ha raderats enligt företagets egna gallringsrutiner. Dessutom konstaterade Datatilsynet att det fanns så kallade kundprofiler som, enligt Arp-Hansen Hotel Groups gallringsrutiner, borde ha raderats flera år tidigare. Enligt Datatilsynet borde cirka 500 000 kundprofiler ha raderats vid tidpunkten för tillsynsbesöket. Eftersom personuppgifterna inte raderats enligt Arp-Hansen Hotel Groups gällande gallringsrutiner har företaget brutit mot principen om lagringsminimering enligt artikel 5.1 (e) i GDPR.

Du kan läsa beslutet, endast tillgänglig på danska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.