Danmark: 1 100 000 danska kronor i böter för att inte ha raderat kundprofiler

Datatilsynet har polisanmält Arp-Hansen Hotel Group A/S och rekommenderar böter på 1 100 000 danska kronor för brott mot artikel 5.1 (e) i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Datatilsynet vid ett tillsynsbesök i Arp-Hansen Hotel Group granskat ett antal system för att kontrollera om företaget hade lämpliga åtgärder på plats för att säkerställa att personuppgifter inte lagrades längre än vad som var nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlades.

Under besöket konstaterade Datatilsynet att i synnerhet ett av Arp-Hansen Hotel Groups bokningssystem innehöll personuppgifter som borde ha raderats enligt företagets egna gallringsrutiner. Dessutom konstaterade Datatilsynet att det fanns så kallade kundprofiler som, enligt Arp-Hansen Hotel Groups gallringsrutiner, borde ha raderats flera år tidigare. Enligt Datatilsynet borde cirka 500 000 kundprofiler ha raderats vid tidpunkten för tillsynsbesöket. Eftersom personuppgifterna inte raderats enligt Arp-Hansen Hotel Groups gällande gallringsrutiner har företaget brutit mot principen om lagringsminimering enligt artikel 5.1 (e) i GDPR.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 1 100 000 danska kronor

Mottagare: Arp-Hansen Hotel Group A/S

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2020-07-28

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.