Cypern: Cyprus Judo Federation bötfälls med 5 000 euro för underlåtenhet att samarbeta med tillsynsmyndigheten

Office of the Commissioner for Personal Data Protection har bötfällt Cyprus Judo Federation med 5 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR) efter att tillsynsmyndigheten tagit emot ett klagomål från en pappa till en av klubbens minderåriga medlemmar.

Av beslutet framgår att klubbens judotränare publicerat fotografiskt och audiovisuellt material av den klagandes minderåriga son på en plattform för sociala medier utan hans föregående samtycke.

Efter genomförd utredning konstaterade tillsynsmyndigheten att Cyprus Judo Federation ignorerat myndighetens föreläggande och undvikit att samarbeta med dem, vilket innebar till en överträdelse av artiklarna 31 GDPR. Som ett resultat av detta utfärdade tillsynsmyndigheten ett bötesbelopp på 5 000 euro.

Mer information

Myndighet: Office of the Commissioner for Personal Data Protection

Land: Cypern

Lagrum: Art. 31 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Cyprus Judo Federation

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2022-05-11

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.