Cypern: Breikot Management bötfälls med 3 000 euro för att ha skickat ett e-postmeddelande med alla affärskunder på kopia

Office of the Commissioner for Personal Data Protection har bötfällt Breikot Management Ltd. med 3 000 euro för överträdelse av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Office of the Commissioner for Personal Data Protection konstaterat att Breikot Management brutit mot principen om uppgiftsminimering genom att behandla alltför många personuppgifter trots att färre uppgifter skulle ha tjänat syftet gällande det journalistiska intresset för allmänheten. Enligt Office of the Commissioner for Personal Data Protection utgjorde detta en överträdelse av artikel 5.1 (c) GDPR.

Office of the Commissioner for Personal Data Protection utfärdade även varning till Breikot Management för att ha skickat ett e-postmeddelande till alla sina affärskunder på kopia istället för blind kopia, vilket gjorde e-postadresserna synliga för över 200 personer. Detta utgjorde enligt Office of the Commissioner for Personal Data Protection en överträdelse av artikel 6 GDPR.

Mer information

Myndighet: Office of the Commissioner for Personal Data Protection

Land: Cypern

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Breikot Management Ltd.

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2023-10-04

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.