Search
Close this search box.

Belgien: Zaventem flygplats bötfälls med 200 000 euro för olaglig behandling av hälsouppgifter

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), har bötfällt Zaventem flygplats med 200 000 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (c), 6.1 (e), 9.2 (g), 12, 13.1 (c), 13.2 (e), 35.1, 35.3 och 35.7 (b) i dataskyddsförordningen (GDPR). Böterna utfärdades i samband med beslut mot Charleroi flygplats och Ambuce Rescue Team.

Av beslutet framgår att GBA inlett en utredning mot flygplatsen efter att media rapporterat om temperaturövervakning av personer på flygplatsen. På grund av Covid-19-pandemin använde flygplatsen värmekameror för att filtrera bort personer med kroppstemperaturer över 38 grader. De som filtrerades bort fick sedan svara på frågor om eventuella symptom på coronavirus.

Enligt GBA hade flygplatsen inte någon giltig rättslig grund för att behandla dessa hälsouppgifter. Hälsouppgifter utgör enligt GBA känsliga uppgifter enligt artikel 9 GDPR och får endast behandlas i undantagsfall i enlighet med artikel 9.2 GDPR. Ett sådant undantagsfall är behandling på grund av allmänintresse på folkhälsoområdet. För detta måste dock behandlingen grundas på en tydlig rättslig norm. I det aktuella fallet baserades behandlingen enligt GBA på ett protokoll som inte uppfyllde förordningens krav. Flygplatsen har därför behandlat uppgifterna i strid med artiklarna 6.1 (e) och 9.2 (g) GDPR.

Under utredningen fann GBA dessutom brister i den konsekvensbedömning avseende dataskydd som flygplatsen genomfört, vilket innebär överträdelser av artiklarna 35.1, 35.3 och 35.7 (b) GDPR. Därutöver har flygplatsen inte på ett korrekt sätt informerat de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter, vilket strider mot artiklarna 12, 13.1 (c) och 13.2 (e) GDPR.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 35 GDPR

Sanktionsavgift: 200 000 euro

Mottagare: Zaventem flygplats

Beslutsnummer: 48/2022

Beslutsdatum: 2022-04-04

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.