Belgien: Webbplatsoperatör bötfälls med 5 000 euro för olaglig publicering av kontaktuppgifter

Den belgiska dataskyddsmyndigheten Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) har bötfällt en webbplatsoperatör med 5 000 euro för överträdelser av artiklarna 5.1 (a), (b) och (d), 6.1, 13 samt 14 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att det belgiska advokatsamfundet Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones de Belgique och en advokat lämnat in ett klagomål mot webbplatsoperatören till den belgiska dataskyddsmyndigheten. Anledningen var att en lista med kontaktuppgifter till advokater publicerats på webbplatserna sos-services.be och sos-avocats.com. I flera fall har listan med kontaktuppgifter gjorts utan de berörda personernas samtycke och vetskap. Vissa listor innehöll också fel. Därutöver har webbplatsoperatören inte gett de registrerade tillräcklig information om behandlingen av deras uppgifter.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 13 GDPR, art. 14 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 84/2022

Beslutsdatum: 2022-05-24

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.