Belgien: Webbplatsoperatör bötfälls med 5 000 euro för olaglig publicering av kontaktuppgifter

Den belgiska dataskyddsmyndigheten Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) har bötfällt en webbplatsoperatör med 5 000 euro för överträdelser av artiklarna 5.1 (a), (b) och (d), 6.1, 13 samt 14 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att det belgiska advokatsamfundet Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones de Belgique och en advokat lämnat in ett klagomål mot webbplatsoperatören till den belgiska dataskyddsmyndigheten. Anledningen var att en lista med kontaktuppgifter till advokater publicerats på webbplatserna sos-services.be och sos-avocats.com. I flera fall har listan med kontaktuppgifter gjorts utan de berörda personernas samtycke och vetskap. Vissa listor innehöll också fel. Därutöver har webbplatsoperatören inte gett de registrerade tillräcklig information om behandlingen av deras uppgifter.

Läs beslutet (DOS-2020-02294), endast tillgängliga på nederländska, här.