Belgien: Webbplatsoperatör bötfälls med 5 000 euro för olaglig publicering av kontaktuppgifter

Den belgiska dataskyddsmyndigheten Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) har bötfällt en webbplatsoperatör med 5 000 euro för överträdelser av artiklarna 5.1 (a), (b) och (d), 6.1, 13 samt 14 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att det belgiska advokatsamfundet Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones de Belgique och en advokat lämnat in ett klagomål mot webbplatsoperatören till den belgiska dataskyddsmyndigheten. Anledningen var att en lista med kontaktuppgifter till advokater publicerats på webbplatserna sos-services.be och sos-avocats.com. I flera fall har listan med kontaktuppgifter gjorts utan de berörda personernas samtycke och vetskap. Vissa listor innehöll också fel. Därutöver har webbplatsoperatören inte gett de registrerade tillräcklig information om behandlingen av deras uppgifter.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 13 GDPR, art. 14 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 84/2022

Beslutsdatum: 2022-05-24

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.