Belgien: Skola bötfälls med 1 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”), har bötfällt en skola med 1 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (c), 6.1 och 8 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att skolan genomfört en undersökning av studenternas välbefinnande via ett molnbasterat onlineverktyg. Enligt GBA har skolan inte hämtat in ett samtycke från vårdnadshavarna till de yngre eleverna vilket strider mot artikel 6.1 GDPR. Därutöver har personuppgifterna som skolan samlat in inte varit adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlats varför skolan agerat i strid med artikel 5.1 (c) GDPR. Bötesbeloppet sänktes från 2 000 euro till 1 000 euro då skolan överklagat GBA:s beslut.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 8 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 36/2021

Beslutsdatum: 2021-03-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.