Belgien: Skola bötfälls med 1 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”), har bötfällt en skola med 1 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (c), 6.1 och 8 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att skolan genomfört en undersökning av studenternas välbefinnande via ett molnbasterat onlineverktyg. Enligt GBA har skolan inte hämtat in ett samtycke från vårdnadshavarna till de yngre eleverna vilket strider mot artikel 6.1 GDPR. Därutöver har personuppgifterna som skolan samlat in inte varit adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlats varför skolan agerat i strid med artikel 5.1 (c) GDPR. Bötesbeloppet sänktes från 2 000 euro till 1 000 euro då skolan överklagat GBA:s beslut.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 8 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 36/2021

Beslutsdatum: 2021-03-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.