Belgien: Skola bötfälls med 1 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”), har bötfällt en skola med 1 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (c), 6.1 och 8 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att skolan genomfört en undersökning av studenternas välbefinnande via ett molnbasterat onlineverktyg. Enligt GBA har skolan inte hämtat in ett samtycke från vårdnadshavarna till de yngre eleverna vilket strider mot artikel 6.1 GDPR. Därutöver har personuppgifterna som skolan samlat in inte varit adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlats varför skolan agerat i strid med artikel 5.1 (c) GDPR. Bötesbeloppet sänktes från 2 000 euro till 1 000 euro då skolan överklagat GBA:s beslut.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 8 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 36/2021

Beslutsdatum: 2021-03-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.