Belgien: Roularta bötfälls med 50 000 euro för olaglig användning av cookies

Den belgiska dataskyddsmyndigheten Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) har bötfällt Roularta Media Group med 50 000 euro för överträdelser av artikel 129 i den belgiska lagen om elektronisk kommunikation samt artiklarna 4.11, 5.1 (e), 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 12.1, 13, 14 och 24 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att GBA inlett en omfattande granskning av användningen av cookies på webbplatser som drivs av belgiska medieföretag, däribland Roularta Media Group. Enligt GBA är samtycket till behandling av personuppgifter genom användning av cookies på webbplatserna levif.be och knack.be, som drivs av Roularta Media Group, inte giltigt. Roularta Media Group har enligt GBA placerat cookies på webbplatserna som inte var strikt nödvändiga innan samtycket inhämtades. GBA anser att cookies som används för statistiska ändamål inte kan anses vara strikt nödvändiga och därför omfattas av kravet på samtycke.

Därutöver ansåg GBA att samtycket till cookies från tredje part var tvetydigt då på förväg ikryssade använts och då samtycket inte kunde återkallas lika lätt som det gavs. GBA ansåg också att Roularta Media Groups integritetspolicy innehöll otillräcklig information om användningen av cookies, att cookies lagrades under omotiverade långa tidsperioder och att Roularta Media Group inte uppfyllt kravet på att låta de registrerade återkalla sitt samtycke.

Mot denna bangrund bötfälldes Roularta Media Group med 50 000 euro. GBA beordrade också Roularta Media Group att inom tre månader anpassa den relaterade behandlingen av personuppgifter till dataskyddsförordningen. Roularta Media Group har 30 dagar på sig att överklaga GBA:s beslut.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 7 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 14 GDPR, art. 24 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 euro

Mottagare: Roularta Media Group

Beslutsnummer: 85/2022

Beslutsdatum: 2022-05-25

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.