Belgien: Privatperson bötfälls med 1 500 euro för olaglig kamerabevakning

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”), har bötfällt en privatperson med 1 500 euro för brott mot artiklarna 6.1 och 25.2 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en privatperson installerat bevakningskameror på sin privata egendom, varav två var placerade så att kamerans upptagningsområde även omfattade offentliga utrymmen och grannens privata egendom. Privatpersonen vidarebefordrade även bilderna till en tredje part. Enligt GBA har kamerabevakningen skett utan rättslig grund enligt 6.1 i GDPR. Vidare har kamerabevakningen omfattat ett större område än nödvändigt, vilket strider mot reglerna om privacy by default (dataskydd som standard) i artikel 25.2 i GPDR som säger att endast personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt ändamål med behandlingen får behandlas.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 25 GDPR

Sanktionsavgift: 1 500 euro

Mottagare: Privatperson

Beslutsnummer: 74/2020

Beslutsdatum: 2020-11-24

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.