Belgien: Innehavare av en Facebook Fanpage bötfälls med 10 000 euro för olaglig behandling

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”), har bötfällt en person med 10 000 euro för brott mot artiklarna 6.1, 12.3 och 21.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att innehavaren av en Facebook Fanpage behandlat en registrerads personuppgifter utan den registrerades samtycke. Vidare har innehavaren av sidan inte tillgodosett den registrerades rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen inom den tidsfrist som anges i GDPR. Mot bakgrund av detta ansåg GBA att innehavaren av sidan agerat i strid med reglerna i 6.1, 12.3 och 21.1 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 12 GDPR, art. 21 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Privatperson

Beslutsnummer: 02/2021

Beslutsdatum: 2021-01-12

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.