Belgien: Innehavare av en Facebook Fanpage bötfälls med 10 000 euro för olaglig behandling

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”), har bötfällt en person med 10 000 euro för brott mot artiklarna 6.1, 12.3 och 21.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att innehavaren av en Facebook Fanpage behandlat en registrerads personuppgifter utan den registrerades samtycke. Vidare har innehavaren av sidan inte tillgodosett den registrerades rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen inom den tidsfrist som anges i GDPR. Mot bakgrund av detta ansåg GBA att innehavaren av sidan agerat i strid med reglerna i 6.1, 12.3 och 21.1 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 12 GDPR, art. 21 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Privatperson

Beslutsnummer: 02/2021

Beslutsdatum: 2021-01-12

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.