Belgien: Företag bötfälls med 7 500 euro för underlåtenhet att tillgodose registrerads rättigheter

Den belgiska dataskyddsmyndigheten Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) har bötfällt ett företag med 7 500 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (a), 6.1 (f), 15, 17, 18, 21 och 28 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en före detta verkställande direktör lämnat in ett klagomål mot företaget till GBA. I samband med uppsägningen raderade den tidigare verkställande direktören alla uppgifter på hans bärbara arbetsdator innan han överlämnade den tekniska utrustningen. Enligt den verkställande direktören hade endast privata uppgifter, såsom hans privata e-postkonto, raderats. Företaget uppgav dock att den verkställande direktören raderat både privata och arbetsrelaterade uppgifter varför företaget återställt de uppgifter som tidigare funnits på den bärbara datorn.

Mot bakgrund av det inträffade begärde den tidigare verkställande direktören att få utöva sin rätt att radera, begränsa och göra invändningar mot behandlingen av hans personuppgifter. Företaget avslog hans begäran.

Under sin utredning konstaterade GBA att företaget brutit mot sin skyldighet enligt dataskyddsförordningen att ge den tidigare verkställande direktören möjlighet att utöva sina rättigheter enligt artiklarna 15, 17, 18 och 21 GDPR. GBA konstaterade också att företaget olagligt behandlat den verkställande direktörens uppgifter då det saknades en giltig rättslig grund enligt artikel 6.1 (f) GDPR vid tidpunkten för återställandet.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 15 GDPR, art. 17 GDPR, art. 18 GDPR, art. 21 GDPR, art. 28 GDPR

Sanktionsavgift: 7 500 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 46/2022

Beslutsdatum: 2022-04-01

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.